Kolekcja dzikiego świata

Obrazy są poświęcone naturalnej piękności świata zwierząt.
Świat dzikiej przyrody obejmuje ogromną liczbę gatunków żyjących w różnych ekosystemach na naszej planecie, od lasów tropikalnych i sawann po lody polarne i głębokie oceany. Zwierzęta te odgrywają ważną rolę w ekosystemach, w których żyją. Biorą udział w cyklach odżywiania, rozprzestrzenianiu się nasion, zapylaniu roślin i wpływają na inne aspekty środowiska. Niektóre z tych zwierząt to gatunki kluczowe, których brak może znacząco wpłynąć na ekosystem.

Jednak obecnie wiele gatunków dzikich zwierząt jest zagrożonych wyginięciem z powodu różnych czynników, w tym utraty ich naturalnego siedliska, zmiany klimatu, nielegalnego handlu dziką fauną i florą, zanieczyszczenia środowiska i innej działalności człowieka. Dlatego bardzo ważna jest ochrona i ochrona tych zwierząt i ich siedlisk w celu utrzymania różnorodności biologicznej i równowagi w ekosystemach.
Otrzymaj e-katalog